Waarom bent u Arabisch leren aan de hand?

I speak arabic ! Really ?

De eerste paar lessen zijn altijd frustrerend voor mijn studenten die Arabische Taal en Literatuur, Politiek of Midden-Oosten Studies studeren of hebben gestudeerd. Dit is zelfs vaak zo voor studenten die eerder Arabisch hebben geleerd aan één van de vele instituten in de Arabische wereld.

Ik wil graag het volgende onderwerp bespreken: waarom hebben buitenlandse studenten moeite met het leren van de Arabische taal (al-Arabiyya al-Fus’ha)? Het is in mijn ervaring een uitdaging voor studenten van overal ter wereld.

De meeste studenten zitten met hetzelfde: ze willen de politiek bestuderen, kranten lezen en TV-zenders als Aljazeera en BBC Arabic kunnen kijken. Ze willen Arabisch spreken tijdens de lessen. Het probleem is dat het grootste deel van hen ‘niet-grammaticaal’ Arabisch spreekt. Als ze één of meerdere Arabische landen hebben bezocht, spreken ze vaak een mix van Fus’ha en lokale dialecten. Het meest verontrustende daaraan is dat ze zelf niet doorhebben dat ze de talen door elkaar gooien.

Tijdens de eerste lessen probeer ik de fouten van de leerlingen te corrigeren, en soms weiger ik Arabisch met hen te spreken om ze niet de indruk te geven dat hun ‘versie’ van het Arabisch acceptabel is.

Hierop reageren veel leerlingen door me te vertellen dat ze zijn afgestudeerd aan een bepaalde instelling, alle niveaus daar doorlopen hebben, en dat hun vrienden en docenten hen nooit verteld hebben dat ze zoveel fouten maken.

Het is jammer dat mensen die het Arabisch als moedertaal spreken de fouten van buitenlandse studenten niet corrigeren. Waarom gebeurt dit niet? Ik zou het niet precies kunnen zeggen, maar behalve dat ze hun buitenlandse vrienden niet voor het hoofd willen stoten, zou het ook vanwege de volgende redenen kunnen zijn:

 • Ze willen niet dat de student gefrustreerd raakt en denkt dat Arabisch erg ingewikkeld is

 • Een poging een fout te corrigeren neemt het grootste deel van de les in beslag – of zelfs de hele les

 • Misschien zijn ze bang de studenten op deze manier te ontmoedigen om te studeren, waardoor zij studenten (en geld) verliezen

Een tekst lezen zonder de laatste klinker uit te spreken lijkt een manier om de taal te vergemakkelijken, maar in werkelijkheid bedriegt men daarmee de studenten, want het geeft hen het idee dat ze de taal op de juiste manier aanleren. Naamvallen beperken zich niet to de eind-klinkers, sommige andere letters dienen bijvoorbeeld ook veranderd te worden. Deze verschillen zijn te horen in de Arabische massa-media, inclusief in tekenfilms omdat de tekenfilmfiguren Fus’ha spreken.

Hoe kan er van een student verwacht worden dat hij of zij de gedichten van Nizar Qabbani en Mahmoud Darwish leest en begrijpt, zonder de klinkers of naamvallen toe te passen? Zelfs wanneer de gedichten van deze grootse dichters tot liederen werden gemaakt, werden de eind-klinkers uitgesproken. Hoe is het mogelijk om ze te lezen zonder eind-klinkers en naamvallen, is mijn vraag.

Bijvoorbeeld, hoe kunnen studenten herkennen wanneer we de letter ‘noen’ laten vervallen in de genitivus? Dit is een voorbeeld van een grammaticale regel die men regelmatig tegenkomt bij het lezen van de krant of het kijken van het nieuws. Als je Fus’ha en de media wil begrijpen, zul je de grammaticale details van de Arabische taal moeten kennen.

Veel studenten lezen Arabische kranten en romans van beroemde Arabische schrijvers, en beweren dat ze het materiaal volledig begrijpen. Het grootste deel van hen heeft er echter slechts een algemene indruk van gekregen. In een discussie over een reeds gelezen artikel, bijvoorbeeld, zijn ze dan niet in staat om alle woorden te gebruiken die erin voorkomen. Wat erger is, is dat wanneer hen gevraagd wordt hun mening over of een korte samenvatting van het artikel te schrijven, zij vaak nauwelijks in staat zijn een samenhangende zin te vormen.

Ik wil graag wat advies geven om dit probleem te verhelpen:

 1. Wat betreft ‘beroemde’/normale scholen – als je in een klas voor gevorderden wordt geplaatst zonder schriftelijke toets, en als wat je schrijft niet woord voor woord gecorrigeerd wordt, dan betekent dat dat het instituut je vooral als een klant ziet, en niet als een student

 2. Als je na een flink aantal lessen nog steeds niet weet hoe je moet schrijven, je nog geen conversatie van 10 minuten kunt hebben of jezelf duidelijk kunt maken, en als je nogsteeds een woordenboek mee moet nemen naar de markt om groenten en fruit te kopen, dan is er een serieus probleem met één van de volgende zaken:

  • de methode die jouw docent of school gebruikt
  • de boeken en materialen die je gebruikt om te studeren
  • het ontbreken van een goede en bruikbare toepassing van de grammatica die je al jaren aan het studeren bent. Wat ik hiermee bedoel is de grammatica die je nodig hebt om over je dagelijks leven en dagelijkse activiteiten te praten… NIET ALLEEN OM OVER POLITIEK EN RELIGIE EN GEDICHTEN TE PRATEN.
  • Een gebrek aan inzet van de student (dit wordt in mijn ogen door veel docenten tegen kun leerlingen gebruikt).

Met mijn ervaring durf ik te stellen dat het onmogelijk aan de studenten kan liggen, aangezien dit probleem (de Arabische taal verkeerd aanleren) bij 90% van de studenten Arabisch in de wereld voorkomt. Ik geloof simpelweg niet dat 90% van de leerlingen te lui of niet gemotiveerd genoeg is om de taal te leren.

Belangrijk:

Goed zijn in het lezen en begrijpen van Arabische teksten is niet voldoende. De meeste mensen kunnen dit. Om een hoog niveau in het Arabisch te bereiken, moet je een tekst kunnen schrijven, vertalend van je eigen taal naar het Arabisch.

Het is erg belangrijk om je aandacht in eerste instantie te richten op het geschreven Arabisch. Kun je eenmaal correct schrijven, dan kun je het ook spreken. Zo niet, dan spreek je slechts ‘gebroken Arabisch’.

Schrijf nu een tekst over je dagelijks leven. Dit is niet moeilijk, en, belangrijker nog, een goede maatstaf om het werkelijke niveau waarop je het Arabisch beheerst mee te meten.

Hieronder staan een aantal zinnen om te vertalen (je zult zien dat de betekenis van de zinnen soms niet logisch is. Ze zijn op deze manier geschreven zodat je de grammatica op de juiste manier toe kunt passen):

M: Meervoud E: Enkelvoud M: Mannelijk V: Vrouwelijk

 1. De twee balkons van de twee studenten van onze docenten zijn niet mooi.

 2. Ik haat de grote autos

 3. Zij zal jullie (V) slaan want de prijs van het huis is duurder geworden tegenwoordig

 4. Onze woordenboeken zijn nuttig, maar onze pennen zijn niet nuttig want zij schrijven onze examens niet.

 5. Ik haat jullie (V) moeilijke examens

 6. Mijn twee vrienden (M) zitten achter de twee dikke studentes van jouw docent.

 7. Ik had veel eten voor hen klaargemaakt, maar hun twee vrienden (M) eten niet thuis.

 8. Onze kamers zullen zonnig zijn, maar onze slaapkamer zal nooit een kinderkamer zijn.

 9. Onze studentes zijn dik, maar over twee jaar zullen ze dun zijn want hun twee maaltijden zijn verschrikkelijk vies.

 10. Ik haat dat jouw (M) twee vrienden (M) dik zijn

 11. De moslims van Kaïro zullen met de twee Italianen van de ambassade spreken zodat zij dit jaar nieuwe mensen kunnen ontvangen

 12. Waarom bellen jullie (M) ons niet, wanneer we onder de twee bomen van ons park zitten?

 13. Zij (M) zullen de twee boeken beëindigen voordat ze het werk van de twee luie mensen (zelfstandig naamwoord) van onze universiteit zullen beëindigen.

De volgende opdracht is het schrijven van een korte paragraaf, ongeveer 10 regels, over je dagelijks leven. Je zou daarin het volgende kunnen verwerken:

 • Wakker worden

 • Koffie zetten

 • Die opdrinken in de tuin van je huis

 • Je kleren aantrekken en van huis weggaan

 • Vrienden ontmoeten

 • Een schoolvriend bellen om hem naar zijn dag te vragen, en naar zijn nieuwe werk, enz.

Nadat je de paragraaf geschreven hebt, moet je hem herschrijven met driemaal een verschillend onderwerp: als ‘jij’ (EM), als ‘twee studentes’, en als ‘jullie (MM).

Tenslotte kijk je je tekst na op grammaticale fouten. Corrigeer je tekst met een rode pen en tel je totale aantal fouten.

Succes!